NLP

NLP

Düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek hedeflere ulaşmak amacıyla  onların nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir yöntemdir. NLP’ye insan beyninin yazılım kullanım kılavuzu da diyebiliriz. NLP’yi bir terapi olarak yorumlamaktan çok bir pozitif değişim süreci olarak adlandırmak daha doğru olur.

Neuro: Beş duyuyu kullanarak yaşantılarımızı bilinçli ve bilinçdışı düşüncelere dönüştüren süreçleri kapsar. Yapmaya çalıştığımız bu süreçleri en etkili şekilde kullanmayı öğrenmek ve bunu yaşamımıza adapte etmektir.

Linguistik: Dilin yaşantımız üzerindeki etkisini kullanarak yaşantılarımızı daha bilinçli bir şekilde anlamlandırma süreci ile ilgilenir. Dilimizi, duygularımızı fark edecek şekilde zenginleştirmek yaşamı daha dolu bir şekilde yaşamamızı sağlar.

Programing: Yaşantılarımızı inceleyerek kendimizi yeni ve daha etkin bir yola yönlendirme sürecidir. Yapmamız gereken başarılı olmak için bu süreci en olumlu şekilde biçimlendirmeyi öğrenmektir.

NLP, insanların birbirleriyle olan ilişkilerindeki düşünce düzeni ve davranış şeklini saptayabilmemizi sağlayan bir ilkeler grubudur. Bilinçsiz bir şekilde sürüp giden hayatlarımıza ait o güçleri ve bunları kontrol eden zihinsel yapıları saptamamızı sağlar. Ardından, edindiğimiz bu bilgiyi düşünce ve davranış şeklimizde değişiklikler yapmak için kullanabiliriz.

Sosyal Medya

Koçluk Koçluk, bireylerin ve kurumların... Devamını oku...
Hipnoz Hipnoz Nedir? Hipnoz, bilinç dışına... Devamını oku...
NLP Düşünme, dil ve davranış süreçlerini... Devamını oku...
EFT (duygusal özgürleşme tekniği) EFT, tüm dünyada yüz binlerce kişinin... Devamını oku...