NLP Practitioner

NLP Practitioner

NLP düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek hedeflere ulaşmak amacıyla  onların nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir yöntemdir. NLP’ye insan beyninin yazılım kullanım kılavuzu da diyebiliriz. NLP’yi bir terapi olarak yorumlamaktan çok pozitif değişim süreci olarak adlandırmak daha doğru olur.

Neuro: Beş duyuyu kullanarak yaşantılarımızı bilinçli ve bilinçdışı düşüncelere dönüştüren süreçleri kapsar. Bu süreçleri en etkili şekilde kullanmayı öğrenmek ve bunu yaşamımıza adapte etmek en önemli kazanımımızdır.

Linguistik: Dilin yaşantımız üzerindeki etkisini kullanarak yaşantılarımızı daha bilinçli bir şekilde anlamlandırma süreci ile ilgilenir. Dilimizi, duygularımızı fark edecek şekilde zenginleştirmek yaşamı daha dolu bir şekilde yaşamamızı sağlar.

Programing: Yaşantılarımızı inceleyerek kendimizi yeni ve daha etkin bir yola yönlendirme sürecidir. Yapmamız gereken başarılı olmak için bu süreci en olumlu şekilde biçimlendirmeyi öğrenmektir.

NLP, insanların birbirleriyle olan ilişkilerindeki düşünce düzeni ve davranış şeklini saptayabilmemizi sağlayan bir ilkeler grubudur. Bilinçsiz bir şekilde sürüp giden hayatlarımıza ait o güçleri ve bunları kontrol eden zihinsel yapıları saptamamızı sağlar. Ardından, edindiğimiz bu bilgiyi düşünce ve davranış şeklimizde değişiklikler yapmak için kullanabiliriz.

NLP Practitioner eğitimi, NLP Master Practıtıoner ve NLP Trainer eğitimlerine devam etmek için gerekli bir eğitim programıdır

5 tam gün süren bu program, NLP teknikleriyle ileri düzeyde gelişim sağlamayı hedeflemektedir. Bu program, kişilerin NLP sistemi hakkında bilgilenmelerinin yanı sıra kişisel deneyimlerine yönelik değişim sağlayabilmeleri için özel olarak hazırlanmıştır. Uygulama ağırlıklı tasarlanan bu eğitim hali hazırda sınanabilen sonuçlarıyla diğer eğitimlerden farkını ortaya koymaktadır. Yapılan pek çok bireysel NLP seansında elde edilen deneyimlerin teori ile buluşmasıdır.

EĞİTİMİN KAZANDIRDIKLARI

 • Sahip olacağınız tekniklerle yaşam hedeflerinize ulaşacaksınız.
 • Daha etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisini kazanacaksınız.
 • Dinlerken yargılama alışkanlığınızı devreden çıkaracaksınız.
 • Etkileme yeteneğinizi ve yaklaşımlarınızı geliştireceksiniz.        
 • Duygularınızı daha etkin bir şekilde yöneteceksiniz.
 • Kendinizi pozitif sonuçlar alacak şekilde yönlendireceksiniz.
 • Potansiyel davranış yelpazenizi genişletecek ve daha fazla esneklik sahibi olacaksınız.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • NLP Gelişiminde Başlıca Etkiler
 • NLP Hakkında
 • Hedefler
 • Öğrenme
 • NLP İletişim Modeli
 • Uyum ve Güven
 • Ayak Uydurma ve Yönlendirme
 • Beden Dili
 • Duyular-Temsil Sistemleri
 • Duygusal Durum
 • Durum Yönetimi
 • Çapalama ve çapa çeşitleri
 • Dil Kalıpları
 • Meta Model
 • Milton Model
 • Durum Değişimi Yaratmak
 • Metafor Oluşturma
 • Satir Kategorileri
 • Çerçeveleme
 • Meta Programlar

Sosyal Medya

Certified Coach Değişim hayatımızın gerçeğidir. Aslında pek çok kişi bir... Devamını oku...
Yaşam Koçluğu Birçok insan ne yazık ki kendisini yapmak istedikleriyle... Devamını oku...
Öğrenci Koçluğu EĞİTİMİN KAZANDIRDIKLARI Sahip olacağınız tekniklerle... Devamını oku...
NLP Practitioner NLP düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek... Devamını oku...
NLP Master Practitioner NLP Master Practitioner eğitimi, Trainer eğitiminin bir... Devamını oku...
Eğitimcinin Eğitimi Eğitimcinin eğitimi programı Kişisel Gelişim... Devamını oku...
Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği Okuma, öğrenmenin en temel yollarından biridir. Bilgiye... Devamını oku...